PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

      1. DEFINITII, REGULI SI PRINCIPII GENERALE 

 

    Increderea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. In acest sens, pentru a va furniza cea mai buna experienta posibila, ne concentram pe continua imbunatatire in intreaga noastra activitati.

     Ingrijirea sanatatii cunoaște importanța datelor dumneavoastra personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni si Conditii.

    Ingrijirea sanatatii - este denumirea comerciala a S.C PRO HEALTH CARE & NUTRITION SRL , persoana juridica romana, care are ca obiect principal de activitate Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine  specializate (online).

    Ingrijirea sanatatii are sediul social in Bucuresti,str. Drumul Sarii,nr 11-17,bl 11-17,ap 25, et 3,sect 6, , este inregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/18480/02.11.2017 , avand cod fiscal 38439055 si este reprezentată legal de Andriescu Petruta – Administrator.

     Ingrijirea sanatatii respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor noştri şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-ului nostru şi va trata / prelucra datele personale cu mare atenţie, in conditii tehnice si organizatorice de securitate adecvata.

    Ingrijirea sanatatii prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastra, in calitate de persoane vizate sau indirect cu ocazia derularii raporturilor comerciale / contractuale si /sau înregistrarea și prelucrarea comenzilor în cadrul magazinului online Ingrijirea sanatatii  (cu adresa web http://ingrijireasanatatii.ro/ ).

    Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul / acceptul dumneavoastra, daca sunt oferite cu buna stiinta, de buna voie, din proprie initiativa, fie la solicitarea Ingrijirea sanatatii, de exemplu prin înregistrarea comenzilor, unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda produse online , interogare despre produs, etc., prin abonarea la newslettere (bineinteles, doar dupa ce ati optat sa primiti aceste newslettere), prin completarea datelor in formularul de inregistrare cont pe website Ingrijirea sanatatii , etc.

     Utilizarea acestui website Ingrijirea sanatatii de catre dumneavoastra se supune prezentelor prevederi si Conditiilor generale, tehnice si de participare ale Ingrijirea sanatatii.

     Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre conditiile prezentelor termeni si conditii, nu utilizaţi website-ul nostru sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

    Ingrijirea sanatatii nu va prelucra datele dumneavoastra personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopurilor mai sus mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

 

     2. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCREAZA INGRIJIREA SANATATII ?

 

     Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea ori combinarea, restrictionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

     Pentru a accesa website-ul Ingrijirea sanatatii, nu este nevoie sa ne furnizati niciun fel de date cu caracter personal.

     In contextul desfasurarii activitatii curente a Ingrijirea sanatatii, inclusiv derularii activitatii comerciale / contractuale, înregistrare comenzi online, abonarea la newsletter-uIngrijirea sanatatii, precum si in contextul indeplinirii obligatiilor legale, va putem solicita anumite date cu caracter personal.

    In acest sens, Ingrijirea sanatatii va prelucra, printre altele, urmatoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, număr telefon, adresa de domiciliu / reședință / de transport, adresa e-mail, opțional nume companie, adresa IP, etc.

 

      3. CARE SUNT SCOPURILE COLECTARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

 

     Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal doar in urmatoarele scopuri:

         1. Prelucrarea și transmiterea comenzilor plasate pe site-ul nostru;

         2. Pentru a va oferi o experiență de căutare mai personalizată, potrivit intereselor Dvs.;

         3. Derularea activitatii comerciale / contractuale a Ingrijirea sanatatii ;

         4. Marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea si imbunatatirea serviciil;

         5.  Gestionarea relatiilor cu clientii;

         6. Comunicarea comerciala cu clientii prin orice mijloc de comunicare;

         7. Indeplinirea obligatiilor legale ;

         8. Comunicarea cu organele / autoritatile / institutiile publice sau de interes public;

         9. Activitati de audit si control / supraveghere;

        10.  Arhivare in scopuri statistice;

        11.  Solutionarea disputelor si litigiilor, punerea in executare a unor hotarari judecatoresti, arbitrale, ordine judecatoresti, etc.

Ingrijirea sanatatii va considera toate informatiile colectate de la dumneavoastra ca fiind confidentiale si nu le va partaja cu terti fara consimtamantul dumneavoastra expres si anterior.

 

      4. CINE SUNT DESTINATARII DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

 

      Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, dupa cum urmeaza:

      Clienti persoane fizice ai Ingrijirea sanatatii (actuali, fosti sau potentiali),vizitatori, public larg, reprezentanti / imputernicitii acestora, legali sau conventionali (pentru scopul derularii raporturilor comerciale / contractuale);

     Furnizori, prestatori si alte entitati juridice / parteneri de afaceri / contractuali ai Ingrijirea sanatatii, autoritati / institutii publice;

     Destinatarii (altii decat persoanele vizate) datelor pot fi:

    1. Autoritati publice centrale si locale, autoritati judecatoresti, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societati bancare, executori judecatoresti, societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.

     Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre Ingrijirea sanatatii si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

 

       5. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN SCOP PROMOTIONAL (MARKETING)

 

     Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra (cum ar fi: numele și prenumele, număr telefon, adresa de domiciliu / reședință / de transport, adresa e-mail, opțional nume companie, adresa IP, etc.) vor putea fi prelucrate de Ingrijirea sanatatii  cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), efectuarea de comunicari comerciale pentru produsele și serviciile  Ingrijirea sanatatii , inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener Ingrijirea sanatatii , prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai Ingrijirea sanatatii , cu respectarea drepturilor dumneavoastra.

     In cazul in care Ingrijirea sanatatii  intentioneaza sa utilizeze datele dumneavoastra in scopuri de marketing direct, (daca persoanele vizate, au optat in acest sens) dvs. veti fi informati in prealabil. Dumneavoastra va puteti exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrari prin selectarea casetelor adecvate din formularele / documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

     Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter persoanal sa inceteze a mai fi prelucrate de Ingrijirea sanatatii , ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea Ingrijirea sanatatii , va puteti dezabona folosind linkul “Dezabonare” sau “Unsubscribe”.

     In relatia cu Ingrijirea sanatatii  dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

 

      6. DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

     În vederea realizării scopului menţionat, Ingrijirea sanatatii  va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor Ingrijirea sanatatii , pana in momentul in care dumneavoastrasau reprezentantul legal / conventional al dvs., veti exercita dreptul de opozitie / de stergere (cu exceptia situatiei in care Ingrijirea sanatatii  prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastra sau reprezentantul legal / conventional nu veti exercita dreptul de opozitie / de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre Ingrijirea sanatatii  pe durata de timp prevazuta in procedurile interne Ingrijirea sanatatii  si/sau vor fi distruse.

 

       7. TERMENI SI CONDITII GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)

 

       Ce inseamna aceasta sintagma ?

     Ca urmare a consimţământului Dvs., reprezentantii Ingrijirea sanatatii  ar putea sa va contacteze cu informatii (comunicari comerciale) despre serviciile, produsele Ingrijirea sanatatii, prin e-mail, SMS şi alte canale digitale, cum ar fi reţelele sociale.

     Pentru a adapta informatiile comunicate în funcţie de comportamentul şi preferinţele Dvs. şi pentru a va oferi cea mai bună şi personalizată experienţă, este posibil să analizăm şi să combinăm datele Dvs. cu caracter personal.

     Cand vom analiza si combina datele Dvs. cu caracter personal, o vom face doar in conformitate cu prevederile legale aplicabile, care ar putea implica obtinerea unei prealabile aprobari sau confirmari si/sau de informatii suplimentare din partea Dvs..

     Aceste date pot include: 

     Datele pe care doreşti să le partajezi activ cu noi, precum numele și prenumele, număr telefon, adresa de domiciliu / reședință / de transport, adresa e-mail, opțional nume companie, adresa IP, etc.

    Ingrijirea sanatatii  va oferă posibilitatea să va retrageti consimţământul în orice moment, asa cum este mentionata pe aceasta pagina.

 

       8. CE MASURI DE SIGURANTA SUNT UTILIZATE PENTRU PROTEJAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA?

 

     Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

     Securitatea integrala a datelor transmise prin Internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce Ingrijirea  sanatatii depune toate eforturile in privinta protejarii datelor dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-ul PRO HEALTH CARE & NUTRITION SRL . Orice transmisie de date se face pe riscul dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

 

      9. CONDITIILE TRANSFERURILOR DE DATE PERSONALE IN AFARA SPATIULUI UE SI AL ZONEI ECONOMICE – EUROPENE

 

     Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice – Europene se pot face numai in conditiile prevazute de legislatia specifica nationala si UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.

 

      10. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRA?

 

    Prin citirea acestui document, dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.  Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza pe consimtamant, dumneavoastra aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata Ingrijirea sanatatii , in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.

     De asemenea, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

     Pentru celelalte scopuri, dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre Ingrijirea sanatatii  sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care Ingrijirea sanatatii  demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata, Ingrijirea sanatatii  este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

     Prin citirea acestui document dumneavoastra ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre Ingrijirea sanatatii constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de Ingrijirea sanatatii  si/sau derularea activitatii comerciale / contractuale.

     In cazul in care, dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv, Ingrijirea sanatatii  poate:

  1.         fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate;
  2.          fie sa refuze sa dea curs cererii.       

 

     De asemenea, in cazul in care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, isi exercita dreptul de opozitie in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului lor repetitiv, Ingrijirea sanatatii  este indreptatita sa considere Contractul incheiat cu Clientul Ingrijirea sanatatii  de drept reziliat, fara nicio alta formalitate sau interventie a instantelor judecatoresti, cu exceptia unei notificari prealabile.

    De asemenea, dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

 

      11. CUM VA PUTETI EXERCITA DREPTURILE DUMNEAVOASTRA?

 

     Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastra va puteti adresa Specialistului de date personale din cadrul Ingrijirea sanatatii  cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail:  sau la urmatoarea adresa de corespondenta: S.C. PRO HEALTH CARE & NUTRITION S.R.L., Bucuresti,str Drumul Sarii, nr 11-17, bl 11-17,ap 25,et 3,sc B ,sector 6. 

Aceste prevederi pot suferi modificari / actualizari ocazionale. Va recomandam sa verificati la fiecare utilizare a website-urilor Ingrijirea Sanatatii prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informati in legatura cu acestea. Prin accesarea website-ului Ingrijirea sanatatii sau utilizarea serviciilor, comanda bunurilor Ingrijirea Sanatatii prin intermediul website-ul mentionate, ulterior modificarilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

Prezentul set de Termeni si Conditii a fost actualizat la data de 05.05.2018

PRODUCATORI

[title]
[title]
[title]
[title]
[title]
[title]